روی خط خبر

json injections

عبارت json injections از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تزریق جیسون چیست ؟ (json injections)

اصطلاح تزریق JSON ممکن است برای توصیف دو نوع اصلی مسائل امنیتی استفاده شود: تزریق JSON در سمت سرور هنگامی اتفاق می افتد که داده های یک منبع غیر قابل اعتماد توسط سرور امن نشوند و مستقیماً به یک جریان JSON نوشته شود. تزریق JSON در سمت مشتری وقتی اتفاق می افتد که داده های […] نوشته تزریق جیسون چیست ؟ (JSON Injections) #ایران - #تکنولوژی

اخبار گوناگون