روی خط خبر

bare metal

عبارت bare metal از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

bare metal یا سرور مجازی کدام یک برای شما مناسب است؟

ویژگی های پیشرفته سرورهای فیزیکی (Bare metal)سرور فیزیکی داده های بیشتری را در واحد زمان پردازش می کند. تصور کنید پردازنده ای با 28 هسته در حال پردازش باشد؛ به راحتی و به سرعت هر نوع داده ای پردازش می شود. البته در این زمینه استثناهایی هم وجود دارد. به عنوان مثال، زمانی که برنامه تک رشته ای را اجرا می کنید، مهم نیست چند هسته برای پردازش داشته باشید. اگر می خواهید از این مزیت بهره ببرید باید مطمئن شوید که محیط فراهم شده برای اجرای نرم افزار مطلوب باشد.محیط مستقلاین که می دانیم در هر لحظه از زمان ...

اخبار گوناگون