روی خط خبر

گرما۲۰۱۸

عبارت گرما۲۰۱۸ از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

گرمای ۲۰۱۸ رکوردشکن شد

۲۰۱۸ چهارمین سال گرمِ ثبت شده در جهان شد. آفتاب نیوز : طبق آمار ثبت شده توسط ناسا و اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا، ۵ سال گذشته جزو گرم ترین سال های عصر مدرن جای گرفتند.روز چهارشنبه در کنفرانس خبری برگزارشده توسط ناسا و NOAA آمار ۱۸۸۰ بدین سو مورد مقایسه قرار گرفت و تأکید شد از ۱۹ گرمای بی سابقه ۱۸ مورد آن از سال ۲۰۰۱ بدین سو رخ داده است.«گاوین اشمیت» مدیر موسسه گادارد/ Goddard برای مطالعات فضایی ناسا گفت ۲۰۱۸ جزو گرم ترین سال های ثبت شده بود و به طور متوسط ۲ درجه فارنهایت (از یک درجه سانتی گرا...

اخبار گوناگون