روی خط خبر

پایان نامه دانشجویان

عبارت پایان نامه دانشجویان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

جریمه مالی تاخیر دفاع پایان‌نامه دانشجویان بخشیده می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه سومین کنگره کرسی های نظریه پردازی گفت: جریمه مالی تاخیر دفاع پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد بخشیده می شود.

اخبار گوناگون