روی خط خبر

ویلن

عبارت ویلن از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

ویدئو| زنی که هنگام عمل جراحی تومور مغزی ویلن می‌نوازد

زنی در بیمارستانی در لندن در هنگام عمل جراحی برداشتن تومور مغزی اش، ویلن می نوازد تا اطمینان حاصل کند که مهارت های مربوط به نوازندگی اش در جریان این جراحی آسیب ندیده اند.

اخبار گوناگون