روی خط خبر

نقاط قوت

عبارت نقاط قوت از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

چگونه توانایی‌های خارق‌العاده خود را بیاییم

اما در میان نقاط قوت و ضعفی که ممکن است هر انسانی داشته باشد، معمولاً یک استعداد غالب وجود دارد یعنی ویژگی، مهارت، یا توانایی که قویتر از بقیه است. و برخی افراد برجسته همچون دریک لواسور - سرهنگ پلیس با نشان های افتخار، نویسنده و ستاره برنامه های تلوزیونی- آن را " قدرت های خارق العاده" می نامند.مطلب پیشنهادیسرمایه گذاری روی نقاط ضعفلواسور که طرفدار داستان هایی همچون انتقام جویان (Avengers) است می گوید: " تفاوت میان شما و همکارتان می تواند همانند تفاوت میان سوپرمن و مردعنکبوتی باشد. هر دو اهداف مش...

اخبار گوناگون