روی خط خبر

معماری کوبرنتیس

عبارت معماری کوبرنتیس از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

مقدمـه‌ای بــر Kubernetes و معمــاری آن

کوبرنتیس (Kubernetes) چیست؟در سطح پایه، کوبرنتیس سیستمی برای اجرا و همکاری اپلیکیشن های کانتینرشده در محیط های خوشه بندی شده یا کلاستربندی شده است؛ پلتفرمی طراحی شده برای چرخه زندگی اپلیکیشن های کانتینر شده است و سرویس های پیش بینی، مقیاس پذیری و دسترسی بالا را مدیریت کند. به عنوان یک کاربر کوبرنتیس، می توانید چگونگی اجرای اپلیکیشن و همچنین راه هایی را که آن ها می توانند با دیگر اپلیکیشن ها تعامل داشته باشند، تعریف کنید و مقیاس سرویس دهی خود را کاهش یا افزایش دهید، روند مشخصی برای به روزرسانی ای...

اخبار گوناگون