روی خط خبر

مرکز سنجش آموزش پزشکی

عبارت مرکز سنجش آموزش پزشکی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

توضیحات مرکز سنجش پزشکی درباره اعمال نمره زبان آزمون ارشد پزشکی

آفتاب نیوز : کارنامه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۸ منتشر شد و مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور توضیحاتی را درباره نمره زبان اعلام کرده است.در این اطلاعیه آمده است: در دفترچه راھنمای ثبت نام، برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون نمره حد نصاب زبان طبق مصوبات مندرج در محاسبه و اعمال شده است و طبق این مصوبه کسانی که حائز حد نصاب بوده اند مجاز به انتخاب رشته محل هستند.با این حال برای افرادی که حائز حد نصاب نبوده اند، نمرات آزمونی آنھا استخراج شده، ولی کارنامه علمی صادر نشده است. پس از اعلام نتای...

اخبار گوناگون