روی خط خبر

مرکز سنجش آموزش پزشکی

عبارت مرکز سنجش آموزش پزشکی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

توضیح مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص تکمیل ظرفیت آزمون ارشد

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه دبیرخانه های تخصصی و شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، مصوبه انتخاب رشته در دوره تکمیل ظرفیت داوطلبان کارشناسی ارشد که حد نصاب زبان را کسب نکرده بودند را تصویب نکرد، گفت: مرکز سنجش آموزش پزشکی این مصوبه را قالب اطلاعیه به داوطلبان اطلاع رسانی کرده است.

توضیحات مرکز سنجش پزشکی درباره اعمال نمره زبان آزمون ارشد پزشکی

آفتاب نیوز : کارنامه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۸ منتشر شد و مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور توضیحاتی را درباره نمره زبان اعلام کرده است.در این اطلاعیه آمده است: در دفترچه راھنمای ثبت نام، برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون نمره حد نصاب زبان طبق مصوبات مندرج در محاسبه و اعمال شده است و طبق این مصوبه کسانی که حائز حد نصاب بوده اند مجاز به انتخاب رشته محل هستند.با این حال برای افرادی که حائز حد نصاب نبوده اند، نمرات آزمونی آنھا استخراج شده، ولی کارنامه علمی صادر نشده است. پس از اعلام نتای...

اخبار گوناگون