روی خط خبر

مدارس عشایری

عبارت مدارس عشایری از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

چرا محروم‌ترین مدارس ما عشایری هستند؟

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی عشایر وزارت آموزش و پرورش گفت: به منظور فراهم آمدن شرایط تحصیل و عدالت آموزشی و پرورشی عشایری نیاز داریم تا اساسنامه مدارس عشایری به معنای واقعی اجرا شود.

اخبار گوناگون