روی خط خبر

فرهنگ همکاری

عبارت فرهنگ همکاری از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

نرم افزار های erp بومی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

به گزارش سرویس کسب و کار به نقل از آرین سیستم تولید کننده نرم افزارهای erp در ایران ، ویژگی اصلی تمامی سیستم های ERP یک پایگاه داده مشترک است که از چندین توابع استفاده شده توسط واحدهای تجاری مختلف پشتیبانی می کند. در عمل به این معنی است که کارکنان در تقسیمات مختلف برای مثال حسابداری و فروش می توانند به همان اطلاعات برای نیازهای خاص خود متکی باشند و سرعت عملکرد کسب و کار خود را با استفاده از نرم افزار های erp افزایش دهید.  ERP چیست؟ در تعریف کوتاه، برنامه ریزی منابع سازمان...

اخبار گوناگون