روی خط خبر

فاضلاب

عبارت فاضلاب از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

آثار آلودگی دفع غیر اصولی فاضلاب بر محیط زیست

دفع فاضلاب ها بدون هیچ گونه تصفیه یا تصفیه ناقص، علاوه بر آثار سوء بر سلامت و بهداشت جوامع انسانی در کوتاه مدت ،دراز مدت باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیر به اکولوژی جوامع انسانی و محیط زیست می شوند که گاه غیر قابل جبران خواهد بود.

اخبار گوناگون