روی خط خبر

علم نجوم

عبارت علم نجوم از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

وزن کهکشان راه شیری تخمین زده شد

با وجود پیشرفت ستاره شناسان در حل اسرار کهکشان راه شیری اما هنوز هم این کهکشان بسیار اسرار آمیز است و یکی از معماهایی که تاکنون ستاره شناسان موفق به درک آن نشده بودند، وزن کهکشان راه شیری بود اما اکنون ستاره شناسان با استفاده از داده های دو تلسکوپ قادر به اندازه گیری وزن کهکشان راه شیری شدند.

اخبار گوناگون