روی خط خبر

عقیم سازی

عبارت عقیم سازی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تکنیک آزمایشی سازمان جهانی بهداشت برای کنترل چند بیماری کشنده

تکنیکی که پشه های نر را با استفاده از پرتونگاری عقیم می کند به زودی به عنوان بخشی از تلاش های سازمان جهانی بهداشت برای کنترل بیماری هایی چون چیکونگونیا، تب دِنگی و زیکا مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

اخبار گوناگون