روی خط خبر

طراحی شبکه مراکز داده

عبارت طراحی شبکه مراکز داده از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

سبک‌های طراحی شبکه مراکز داده در مقابل سبک‌های نرم‌افزار محور

سال گذشته بافت های شبکه مرکز داده (Data Center Network Fabrics) به موضوعی داغ در حوزه شبکه سازی تبدیل شد. شبکه های تخت با تاخیر پایین و پهنای باند چند سویه وعده داده بودند که مشکلات شبکه در مراکز داده کاملا مجازی سازی شده را برطرف می کنند. این سبک از معماری افزایش ترافیک شرقی غربی را ممکن می سازد و محدودیت های پهنای باند ایجادشده توسط پروتکل STP را برطرف کرده و باعث می شود تا شبکه ها راحت تر پاسخگوی نیازهای مجازی سازی بوده و در نتیجه آن کارکرد ساده تر زیرساخت های مرکز داده را در پی داشته باشد.ا...

اخبار گوناگون