روی خط خبر

صدور مجوز

عبارت صدور مجوز از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

دادن مجوز قانونی به ۱۰ سازمان هندی برای نظارت بر دیتای کاربران

دولت هند به ۱۰ سازمان مختلف اجازه داد تا برای دستگیری، نظارت، رمزگشایی اطلاعات، نقل وانتقال دیتای کاربران وارد عمل شوند.به گزارش خبرآنلاین، صدور مجوز قانونی توسط وزارت کشور هند و بر اساس الحاقیه جدید روی قانون موسوم به IT Act of ۲۰۰۰ انجام می شود که قدرت کافی به حکومت برای نظارت بر شهروندان خود به نام مدیریت بر ترافیک اینترنت را صادر کرده است و بنابراین سازمان ها می توانند به هر نوع دیتای رمزگذاری شده در هر موقعیتی دسترسی داشته باشند. بر این اساس شرکت ها و افرادی که از دستور رمزگشایی دیتا سرباز ...

دادن مجوز قانونی به ۱۰ سازمان هندی برای نظارت بر دیتای کاربران

دولت هند به ۱۰ سازمان مختلف اجازه داد تا برای دستگیری، نظارت، رمزگشایی اطلاعات، نقل وانتقال دیتای کاربران وارد عمل شوند.به گزارش خبرآنلاین، صدور مجوز قانونی توسط وزارت کشور هند و بر اساس الحاقیه جدید روی قانون موسوم به IT Act of ۲۰۰۰ انجام می شود که قدرت کافی به حکومت برای نظارت بر شهروندان خود به نام مدیریت بر ترافیک اینترنت را صادر کرده است و بنابراین سازمان ها می توانند به هر نوع دیتای رمزگذاری شده در هر موقعیتی دسترسی داشته باشند. بر این اساس شرکت ها و افرادی که از دستور رمزگشایی دیتا سرباز ...

شرایط فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی اعلام شد

دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ابلاغیه‌ای دستورالعمل نحوه‌ی صدور مجوز و فعالیت کاریابی الکترونیکی را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد.

اخبار گوناگون