روی خط خبر

شبکه های عصبی

عبارت شبکه های عصبی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کمک هوش مصنوعی به پیکسل‌درایو برای برش تصاویر

ایتنا- گوگل و سایر گروه هایی که روی پروژه استفاده از شبکه های عصبی در مقایسه تصاویر کار می کردند، به ابزاری دست یافتند که این امر را برای آنها آسان می کرد و سپس نام پیکسل درایو برای این ابزار انتخاب شد.

آیا باید فناوری تشخیص چهره را پذیرفت یا از آن واهمه داشت؟

با توسعه‌ی فناوری تشخیص چهره، نگرانی‌ها بر سر حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات افراد افزایش یافته است. حالا صحبت‌ها به خارج از مرزهای فناوری کشیده شده و هر طرف استدلال‌های محکمی ارائه می‌کند.

اخبار گوناگون