روی خط خبر

سلامت مردم

عبارت سلامت مردم از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

سلامت مردم زیر تیغ پزشکان سهمیه‌ای

در حالی سهمیه تهدید سلامت ایرانی ها به بیش از ۶۰ درصد رسیده است و تعداد بسیاری از دانشجویان پزشکی از مسیری جز تلاش و توانایی علمی به دروازه های این رشته رسیده اند که قصور و خطاهای پزشکی یکی از چالش های بزرگ نظام سلامت است،

اخبار گوناگون