روی خط خبر

سرور مجازی اختصاصی

عبارت سرور مجازی اختصاصی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

سرور مجازی اختصاصی چه تفاوتی با ابر دارد؟

VDS و VPSمجازی سازی فناوری است که با پیدایش آن تعاریف بسیاری از جمله نحوه ارائه هاستینگ (میزبانی) وب دست خوش تغییرات بزرگی شد. مجازی سازی راهکاری ارائه کرد تا به توان یک سرور را به بخش های کوچک تری تقسیم کرد و هر بخش با داشتن سیستم عامل مختص خود از منابعی که سرور اصلی ارائه می کند، فعالیت های خود را انجام دهند. بدین طریق بهره وری سرورها افزایش پیدا کرد و با وجود چند سرور استفاده از سناریوهای مختلف بر اساس نیاز کاربران فراهم شد. یکی از دستاوردهای مهم این فناوری، امکان ارائه مستقیم سرورهای مجازی س...

اخبار گوناگون