روی خط خبر

سامانه تشخیص نفوذ

عبارت سامانه تشخیص نفوذ از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

سامانه‌های تشخیص نفوذ یا سامانه‌های پیشگیری از نفوذ، کدام‌یک بهتر هستند؟

سامانه تشخیص نفوذیک سامانه تشخیص نفوذ، ابزاری (نرم افزاری یا سخت افزاری) است که برای شناسایی تهدیدات امنیتی که یک سامانه میزبان یا شبکه را نشانه رفته اند، استفاده می شود. برای درک بهتر عملکرد سامانه های تشخیص نفوذ به شکل 1 دقت کنید. شکل 1 به وضوح نشان می دهد، یک سامانه تشخیص نفوذ برای اجتناب از به وجود آوردن زمان انتظار یا تاخیر در ترافیک شبکه به صورت خطی به شبکه متصل نشده، بلکه به یکی از پورت های سوییچ متصل شده تا یک کپی از ترافیک شبکه را برای تجزیه وتحلیل دریافت کند. علاوه بر این، اگر سامانه ت...

اخبار گوناگون