روی خط خبر

زنان باردار

عبارت زنان باردار از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تاثیر یوگا بر اضطراب زنان باردار

آفتاب نیوز : زنان در دوران بارداری به دلیل بروز تغییرات دائمی در زندگی و شروع مسئولیت جدید یعنی نگهداری از کودک، درگیری ذهنی زیادی را تجربه می کنند. احساسات دوسوگرایی زنان باردار روند طبیعی این دوران است اما در برخی زنان شدیدتر است و آنان را به سوی ترس از زایمان و اضطراب مرتبط با بارداری سوق می دهد. محققان در مقاله ای به نام "بررسی تاثیر یوگا بر اضطراب زنان نخست باردار شهر زاهدان در سال ۱۳۹۶" نقش یوگا بر کنترل اضطراب دوران بارداری را بررسی کردند.در این پژوهش که فرنوش خجسته، کارشناسی ارشد مامایی...

اخبار گوناگون