روی خط خبر

رشته های پزشکی

عبارت رشته های پزشکی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

جزئیات تخصیص سهمیه‌ رشته‌های پزشکی| افزایش مجدد ظرفیت رشته‌های پرطرفدار

معاون آموزشی وزارت بهداشت در توضیح سهمیه های ورود به رشته های پزشکی گفت: بطورکلی ۶۰ درصد داوطلبان ورود به رشته های پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه ها می شوند که ۳۰ درصد آن به داوطلبان بومی اختصاص داده شده است که البته این نوع سهمیه ها به عنوان یک نوع شیوه پذیرش از بین داوطلبان آزاد انتخاب می شود.

اخبار گوناگون