روی خط خبر

رشته های علوم پایه

عبارت رشته های علوم پایه از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

فاجعه‌ای به‌نام خالی ماندن ظرفیت رشته‌های علوم پایه

رییس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه با فاجعه خالی ماندن ظرفیت رشته های علوم پایه مواجه ایم، گفت: متاسفانه ما در عرصه گرایش به سمت رشته های علوم تجربی با یک فاجعه در کشور مواجه هستیم و ظرفیت بسیاری از رشته های علوم پایه خالی مانده است.

اخبار گوناگون