روی خط خبر

دیوان عدالت اداری رای

عبارت دیوان عدالت اداری رای از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

رای دیوان عدالت اداری به ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ دانشگاه تهران را غیرقانونی دانست و رای به ابطال آن داد.

اخبار گوناگون