روی خط خبر

دانشگاه های علوم پزشکی

عبارت دانشگاه های علوم پزشکی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

مقاطع تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی صاحب شورای صنفی شدند

رئیس اداره رفاهی اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه ها در مقاطع تخصصی (دستیار و Ph.D) در آذرماه سال جاری گفت: براساس نتایج این انتخابات دانشگاه های علوم پزشکی در مقاطع تخصصی دستیار و ph.d نیز صاحب شورای صنفی شدند.

اخبار گوناگون