روی خط خبر

دانشگاه های دولتی

عبارت دانشگاه های دولتی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کدام دانشگاه‌های دولتی باید حفظ شوند؟

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به طرح آمایش سرزمینی،اظهار کرد: بر اساس این طرح، دانشگاه های دولتی که دارای ظرفیت و امکانات مناسب هستند باید حفظ شوند و ارتقا یابند.

اخبار گوناگون