روی خط خبر

خدمات اینترنتی

عبارت خدمات اینترنتی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

شبکه سازی مبتنی بر مش کوالکام؛ آینده خانه‌های هوشمند

طبق اعلام کوالکام، خدمات مربوط به پهنای باند خانگی در حال تغییر هستند و شبکه مش برای پیشبرد این تغییرات لازم است.مؤسسه ی تحقیقاتی گارتنر پیش بینی کرده است که تعداد ۸.۴ میلیارد شیء متصل به هم در سال ۲۰۱۷ وجود خواهد داشت که این رقم ۳۱ درصد از سال ۲۰۱۶ بیشتر است. GMSA در حمایت از این گفته، میزان تأثیرگذاری اینترنت اشیا را این گونه گزارش کرد:تا سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۵۰ دستگاه اینترنت اشیا در خانه ها به هم متصل خواهند بود.شاید این عدد بزرگ به نظر برسد؛ ولی اگر کمی دقت کنیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از وسا...

اخبار گوناگون