روی خط خبر

بهینه سازی مصرف انرژی

عبارت بهینه سازی مصرف انرژی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

5 راه‌حل dcim برای استفاده بهتر از انرژی در مرکز داده

با پیشرفت مراکز داده و تبدیل به یک بسته کامل تر، چالش انرژی به موضوع مهم تری تبدیل می شود. برای مثال، با اضافه کردن تجهیزات IT کارآمدتر به جای دستگاه های قدیمی، انرژی کمتری مصرف خواهد شد؛ اما تولید بیشتر باعث گرمای بیشتر می شود و در نتیجه خنک سازی بیشتری را طلب می کند. تجهیزات جدید خوب هستند، اما نمی توان انرژی مصرفی را برای خنک کردن آن ها نادیده گرفت، ضمن این که خنک سازی همیشه یک مشکل سنتی و هزینه بر در مراکز داده بوده است. در گذشته زیرساخت های محاسباتی هزینه های سنگین و ضروری را تحمیل می کردند...

اخبار گوناگون