روی خط خبر

باندهای فرکانسی

عبارت باندهای فرکانسی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

آیا در عصر 5g هم به ispهای بی‌سیم نیازمندیم؟

پیشگامان 5G در اندیشه فناوری جدیدی هستند که با کمک آن، تمام شبکه های موبایل از یک استاندارد جهانی مشخص پیروی کنند. اما برخلاف شور و اشتیاقی که در اطراف 5G برای کم کردن تأخیر و ارتباطات ماشینی وجود دارد، هنوز موضوعات مختلفی (مانند چگونگی استفاده از طیف های فرکانسی) باعث می شود که تفاوت هایی در فناوری ارتباطی دستگاه های بی سیم وجود داشته باشد. ISPهای بی سیم، در بسیاری از نقاط دنیا اوضاع دشواری در پیش دارند؛ چرا که برای فراهم کنندگان باند پهن بی سیم به صرفه نیست که تمام مناطق را پوشش دهند. همچنین م...

اخبار گوناگون