روی خط خبر

ایجاد business rules در crm

عبارت ایجاد business rules در crm از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

نحوه ایجاد فیلدهای محاسباتی در microsoft dynamics crm

فیلدهای محاسباتی به شما امکان اتوماتیک کردن محاسبات را می دهند؛ بنابراین می توانید با استفاده از این قابلیت، انواع محاسبات دلخواه را بر روی فیلدهای موجود در یک موجودیت و یا موجودیت های وابسته تعریف کنید. درآمد وزنی حاصل از فرصت ها، نسبت فروش یک استان به جمعیت آن استان، فاصله زمانی آخرین خرید مشتری تا به اکنون و … مثال هایی از کاربرد بی نظیر این فیلد است. فرض کنید می خواهیم مدت زمان […] The post نحوه ایجاد فیلدهای محاسباتی در Microsoft Dynamics CRM appeared first on وبلاگ فالنیک ( ایر...

اخبار گوناگون