روی خط خبر

انجمن نجوم

عبارت انجمن نجوم از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

ملاقات ماه و سیاره غول پیکر در شامگاه فردا

آفتاب نیوز : مهندس مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفت وگو با ایسنا، گفت: در ساعت ۱۷ و ۵۲ دقیقه فردا پنج شنبه ۹ آبان، پدیده مقارنه ماه و مشتری رخ خواهد داد.وی خاطر نشان کرد: در این پدیده سیاره غول پیکر برجیس (مشتری) تنها ۱.۳ درجه جنوب هلال افزاینده ماه قرار می گیرد.به گزارش ایسنا سیاره مشتری یا برجیس بزرگ ترین سیاره در سامانه خورشیدی و جرم آن یک هزارم خورشید است و جرمی دو و نیم برابر تمامی دیگر سیاره های سامانه خورشیدی دارد.از نظر دوری از خورشید، مشتری پنجمین سیاره پس از تیر، ناهی...

اخبار گوناگون