روی خط خبر

افزایش تعرفه اینترنت

عبارت افزایش تعرفه اینترنت از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

افزایش تعرفه؛ رمز بقای بازار اینترنت ثابت

بررسی چالش ها و فرصت های پروانه های ارتباطات ثابت از جمله برنامه های اصلی و مورد توجه پنل ها و کارگروه های نوزدهمین نمایشگاه تلکام امسال بود. نمایشگاهی که امسال بی رونق تر از سال های گذشته با حضور شرکت های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه برگزار شد. در حالی موضوعات اصلی این دور از نمایشگاه تلکام به توسعه اینترنت ثابت(ADSL ) و فیبر نوری و معضلات این حوزه اختصاص یافته بود که در این نمایشگاه هیچ کدام از شرکت های بزرگ و نام آشنای اینترنتی کشور یا دارنده پروانه ارتباطات ثابت (FCP) حضور نداشتند.دارندگ...

اخبار گوناگون