روی خط خبر

اصلاح ژنتیکی

عبارت اصلاح ژنتیکی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تاثیر دانه سویای اصلاح ژنتیکی شده به تحول اقتصاد برزیل

چگونه بذرهای سویای اصلاح ژنتیکی شده مقاوم به علف کش موجب ایجاد تحول در اقتصاد برزیل شدند؟با ثروتمندتر شدن کشور برزیل طی دهه ی ۲۰۰۰، کارگران کشاورز مزارع خود را ترک کردند و به سمت کار در مناطقی که در حال صنعتی شدن، بود، رفتند. اما واقعا چه در حال اتفاق افتادن بود؟ آیا فرصت های اقتصادی جدید موجب جذب کارگران شده بود یا اینکه تغییرات کشاورزی موجب صنعتی شدن شد؟ جیاکوپو پنتیچلی استاد اقتصاد دانشکده ی کلوج به همراه برونو کاپرتینی اقتصاد دان دانشگاه زوریخ و پائولا باستوس از مرکز مطالعات مالی اسپانیا حدس...

اخبار گوناگون