روی خط خبر

اشکالزدایی مسیرهای شبکه

عبارت اشکالزدایی مسیرهای شبکه از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

آشنایی با انواع ابزارها و فرمان‌های خطایابی مسیرهای شبکه

ابزارهای عیب یابیدر شماره های گذشته با هفت ابزار مهم TCP / IP utilities-ping، ipconfig، ifconfig، nslookup، dig، arp و route آشنا شدید. در ادامه با ابزارهای بیشتر TCP / IP که می توانند به شما در یافتن اطلاعات مربوط به گره ها و شبکه ها کمک کرده و در زمینه عیب یابی راهگشا باشند آشنا خواهید شد.Netstatابزار netstat برای مشاهده اطلاعات آماری TCP / IP و جزئیات مربوط به مولفه های TCP / IP و ارتباطاتی که یک میزبان با شبکه برقرار کرده است، استفاده می شود. اطلاعاتی که فرمان netstat ارائه می کند، به شرح زی...

اخبار گوناگون