روی خط خبر

اتصال بی سیم

عبارت اتصال بی سیم از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

انواع شبکه‌های بی‌سیم و نحوه استقرار آن‌ها

نقش دستگاه های بی سیمدر دنیای شبکه های بی سیم سه حالت یا سه توپولوژی مطرح وجود دارد که یک دستگاه بی سیم می تواند از آن ها استفاده کند. این حالت ها ضمن تعریف نقش یک دستگاه وای فای در شبکه، خط مشی ها و نحوه ترکیب و عملیاتی کردن دستگاه ها در یک شبکه را تشریح می کنند. توجه داشته باشید، چگونگی پیکربندی دستگاه ها به نوع اتصالاتی بستگی دارد که قرار است ارتباط میان بخش های مختلف شبکه را امکان پذیر کنند. در این مقاله سه حالت مختلف شبکه های بی سیم را همراه با ذکر مثال ها و دستگاه های مختلفی که درون شبکه ه...

اخبار گوناگون