روی خط خبر

آینده مراکز داده

عبارت آینده مراکز داده از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

آیا آینده مراکزداده در فضا است؟

چرا که نه؟مراکزداده سنتی از نظر فیزیکی یا به صنایع و کسب وکارها متصل بوده یا ادغام می شدند. یعنی یک مرکزداده در درون شرکت یا کنار آن راه اندازی و نگهداری می شد. ایده، مراکزداده ذخیره سازی و دسترسی سریع به اطلاعات بود. با ورود فناوری هایی مانند محاسبات ابری و مجازی سازی، کم کم مراکزداده از کسب وکارها فاصله گرفتند و ایده دسترسی از راه دور به منابع و سرورها مطرح شد. مزایای یک مرکزداده از راه دور در کنار مفاهیم جدیدی مانند کولوکیشن، آن قدر برای سازمان ها و کسب وکارها جذاب شد که اکنون بیش از نیمی از ...

اخبار گوناگون