روی خط خبر

آزمایش ژنتیک

عبارت آزمایش ژنتیک از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

دستکاری ژن میمون ها به امید درمان بیماری های قلبی!

رسانه کلیک – محققین در اقدامی بسیار بزرگ، با استفاده از ابزار دستکاری ژن میمون های بالغ، برای اولین بار موفق به غیرفعال کردن ژنی در سرتاسر کبد شدند. محققان با استفاده از ابزار دستکاری ژن میمون های بالغ، برای اولین بار موفق به غیرفعال کردن ژنی در سرتاسر کبد شدند. این رویکرد که موجب کاهش […] نوشته دستکاری ژن میمون ها به امید درمان بیماری های قلبی! اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

اخبار گوناگون