روی خط خبر

آتش سوزی جنگل ها

عبارت آتش سوزی جنگل ها از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

دلیل آتش‌سوزی‌های استرالیا چیست؟

استرالیا با شدیدترین آتش سوزی در دهه های اخیر مواجه شده است و بسیاری از مناطق این کشور در معرض این فاجعه قرار گرفته اند. برآوردها حاکی از اینست که این آتش سوزی بزرگ، بیش از یک میلیارد حیوان و بیش از ۳۰ گونه گیاهی را از بین برده و ۲۷ قربانی انسانی گرفته است. بیش از دو هزار خانه در این حادثه آسیب دیده و یا تخریب شده اند. مقامات دولتی استرالیا تاکنون سعی کرده اند با کمک آتش نشان ها و نیروهای داوطلب کشورهای دیگر، این آتش سوزی را پایان دهند.

اخبار گوناگون