روی خط خبر

ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی نصیرآباد تهران از فردا مختل می شود

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی نصیرآباد تهران از فردا مختل می شود

ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی نصیرآباد تهران از فردا مختل می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی نصیرآباد تهران برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (چهارشنبه) مختل می شود. به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات نصیرآباد با پیش شماره های 5665 و 5687 در محدوده خیابان های بلوار امام رضا، رضوان سوم، رضوان یکم، […] نوشته ارتباط تلفنی یکی از مراکز مخابراتی تهران فردا مختل می شود اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید نقابی، شهید فرداسدی و شهید سلیمانی حسن آباد

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید نقابی، شهید فرداسدی و شهید سلیمانی حسن آباد تهران برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (چهارشنبه) مختل می شود. به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید نقابی با پیش شماره های 3672 و 3673 […] نوشته ارتباط تلفنی 3 مرکز مخابراتی تهران از فردا مختل می شود اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات 4 ناحیه تهران دچار اختلال می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات اشرفی اصفهانی، سیزده آبان، سلمان فارسی و شهید توکلی تهران برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (دوشنبه) مختل می شود. به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات اشرفی اصفهانی با پیش شماره های 3305، […] نوشته ارتباط تلفنی 4 مرکز مخابراتی تهران از فردا دچار اختلال می شود اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

اختلال در ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز های مخابراتی تهران

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی، شهید توکلی، رودهن، آبعلی، دماوند، گیلاوند و مشاء تهران برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (دوشنبه) مختل می شود. به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های […] نوشته ارتباط تلفنی 7 مرکز مخابراتی تهران از فردا دچار اختلال می شود اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

اختلال در ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید فرد اسدی تهران از فردا

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید فرد اسدی تهران برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (پنجشنبه) مختل می شود. به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره های 6615، 6619 و 6600 تا 6608 در محدوده خیابان های آزادی، دکتر هوشیار، حیدرتاش […] نوشته اختلال ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی فرد اسدی تهران از فردا اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

ارتباط تلفنی مشترکان 2 مرکز مخابراتی مختل می‌ شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکان 2 مرکز مخابراتی در تهران از فردا به واسطه اجرای عملیات کابل برگردان دچار اختلال می شود. به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید باهنر و بعثت از فردا ۲۵ تیر ماه آغاز می شود. با اجرای عملیات مذکور […] نوشته ارتباط تلفنی مشترکان 2 مرکز مخابراتی مختل می شود اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

ارتباط تلفنی مرکزهای مخابرات شهید یزدان پناه، ابوذر و مالک اشتر دچار اختلال می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مرکزهای مخابرات شهید یزدان پناه، ابوذر و مالک اشتر تهران برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (یکشنبه) مختل می شود. به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید یزدان پناه با پیش شماره های 4480 تا 4487 در […] نوشته ادامه عملیات کابل برگردان در پایتخت؛ ارتباط تلفنی سه مرکز مخابراتی تهران مختل می شود اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید بهشتی، شیخ بهایی و وائین دچار اختلال می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید بهشتی، شیخ بهایی و وائین تهران برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (سه شنبه) مختل می شود. به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره های 8840 تا 8849، […] نوشته اختلال در ارتباط تلفنی 3 مرکز مخابراتی تهران از فردا اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

اختلال در ارتباط تلفنی مشترکین مراکز مخابرات شهید تندگویان، شهید رمضانی و شیخ بهایی تهران

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکین مراکز مخابرات شهید تندگویان، شهید رمضانی و شیخ بهایی تهران برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (چهارشنبه) مختل می شود. به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2614، 2230 تا 2233، […] نوشته اختلال در ارتباط تلفنی 3 مرکز مخابراتی تهران از فردا اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

عملیات کابل برگردان در تهران موجب اختلال در ارتباط تلفنی 3 مرکز مخابراتی می شود

رسانه کلیک – با اجرای عملیات کابل برگردان در تهران ارتباط تلفنی مشترکان 3 مرکز مخابراتی طی 3 روز آینده مختل می شود. به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی دکتر حسابی و سعادتمند از امروز ۲۰ خرداد ماه و در مرکز مخابرات شهید بهشتی […] نوشته ارتباط تلفنی 3 مرکز مخابراتی تهران تا 3 روز آینده دچار اختلال می شود اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی پاسداران و شهید رمضانی تهران از امروز مختل می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی پاسداران و شهید رمضانی تهران به واسطه عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز (چهارشنبه) دچار اختلال می شود. به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های 2254 تا 2259، 2276 تا 2279 و 2665 […] نوشته ارتباط تلفنی 2 مرکز مخابراتی تهران از امروز مختل می شود اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

ارتباط تلفنی مرکز های مخابراتی شهید اشرفی اصفهانی و شهید بهشتی دچار اختلال می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مرکز های مخابراتی شهید اشرفی اصفهانی و شهید بهشتی تهران برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز (دوشنبه) مختل می شود. به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی با پیش شماره های 3305 تا 3310 و […] نوشته اختلال در ارتباط تلفنی 2 مرکز مخابراتی تهران به دلیل عملیات کابل برگردان اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

ارتباط تلفنی مراکز مخابرات 13 آبان و شهید بهشتی از فردا مختل می شود

رسانه کلیک – شرکت مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی مراکز مخابرات 13 آبان و شهید بهشتی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (18 تیر) به مدت 72 ساعت اختلال خواهد داشت. به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات 13 آبان در […] نوشته ارتباط تلفنی 2 مرکز مخابراتی از فردا دچار اختلال می شود اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

ارتباط تلفنی مرکز مخابرات پاسداران تهران مختل می شود

رسانه کلیک – شرکت مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی مرکز مخابرات پاسداران برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (20 تیر) به مدت چهار ساعت اختلال خواهد داشت. به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی و دیتای مشترکان در مرکز مخابرات پاسداران از ساعت 2 بامداد […] نوشته ارتباط تلفنی مرکز مخابرات پاسداران فردا به مدت 4 ساعت مختل می شود اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

ارتباط تلفنی مشترکان‌ 2 مرکز مخابراتی تهران دچار اختلال شد

رسانه کلیک – به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در 2 مرکز مخابراتی تهران در 2 روز آینده با اختلال مواجه شده است. به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ عمیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید قدوسی از روز گذشته ۱۳ تیر ماه و در مرکز مخابرات […] نوشته ارتباط تلفنی مشترکان 2 مرکز مخابراتی تهران مختل شد اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

پربازدیدترین برچسب ها
اخبار گوناگون